Programul 3 - Cooperarea Europeană și Internațională;
Subprogram 3.6 - SUPORT Premierea participarii la Orizont 2020

Pachet integrat de surse regenerabile pentru clădiri autonome și cu interacțiune ridicată și cu mobilitate electrică

Perioadă implementare

11.01.2021 – 31.03.2022

Finanțator

UEFISCDI

Echipa de implementare

Mai multe detalii aici.

Director de proiect

Prof. Dr. Ing. Dan D. Micu

Raportul științific și tehnic al proiectului

Mai multe detalii aici.

Scurta descriere a proiectului premiat:

Titlu: REnewable COGeneration and storage techNologies IntegraTIon for energy autONomous buildings (RE-COGNITION)

Pagina oficiala: www.re-cognition-project.eu

Obiective:

Principalul obiectiv al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unor soluții tehnologice inovative, bazate pe surse de energie regenerabile instalate în clădiri, pentru optimizarea consumului de energie și implicit pentru reducerea costurilor, în scopul atingerii dezideratului: clădire cu consum energetic aproape zero (NZEB).

Principalele activități derulate în cadrul proiectului RE-COGNITION:

Dezvoltarea unui Sistem Cognitiv Automat de Management Energetic (ACEME), care va monitoriza, prognoza ;i optimiza fluxul de energie de la nivelul întregii clădiri. Acest sistem este conceput pentru a permite integrarea mai multor sisteme eterogene, generatoare și surse de energie: solară (panouri fotovoltaice, solare și termice), eoliană (turbina eoliana cu ax vertical), bio-energie (centrale de micro-cogenerare), sisteme de stocare (baterii) și stații de încărcare mașini electrice;

Propunerea unor soluții inovative pentru tehnologiile bazate pe surse de energie regenerabilă (SER) care să conducă la maximizarea performanței și minimizarea costurilor;

Dezvoltarea unei arhitecturi hibride bazată pe un Sistem Multi-Agent (iGateway), în scopul îmbunătățirii interoperabilității și scalabilității;

Asigurarea unei planificări optime a integrării SER și subsistemelor, utilizând un instrument (BEPLATO) dezvoltat cu algoritmi multicriteriali, pentru a facilita procesul de luare a deciziilor de către managerii energetici ai clădirii;

Testarea și validarea soluției finale pe baza unor scenarii implementate în 6 locații pilot, diferite ca regiune, zonă climatică, structură și organizare (Innovation Hub – Electric Corby, Northamptonshire, U.K.; Complexul de Natație, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România; Primăria și Școala Elementară din Lizzanello, Italia; Centrul de Energie – Politehnica din  Torino, Italia; Sediul Central al Companiei HELPE, Marousi, Grecia; ITI nZEB Smart House CERTH, Salonic, Grecia);

– Dezvoltarea și evaluarea unor planuri de afaceri axate pe client, care vor exploata în mod eficient potențialul soluției propuse pe mai multe piețe energetice din Europa (cel puțin 7 piețe reprezentând apartenența partenerilor din consorțiu).

Descrierea activităților finantate prin PPH2020_44/2021:

 • Impulsionarea cercetătorilor cu experiență, dar mai important păstrarea și motivarea tinerilor cercetători din echipă, prin acordarea unor burse de cercetare. Aceasta va avea ca impact fidelizarea tinerilor cercetători, creșterea potențialului de cercetare al colectivului de lucru și posibilitatea de a menține și chiar a crește în continuare implicarea în proiecte internaționale (în prezent, există 4 propuneri de proiect depuse și aflate în evaluare și 3 proiecte aflate în curs de elaborare, pe teme conexe: integrare energii din surse regenerabile, decarbonizare, eficiență energetică, managementul energiei în comunități locale).
 • Echipa UTCN intenționează să elaboreze propuneri de proiecte în calitate de coordonator, prin implicarea unor colaboratori și din alte departamente ale universității pentru a putea oferi o abordare multidisciplinară în cadrul direcțiilor de cercetare țintite de UE. Aceste acțiuni vizează dezvoltarea resurselor umane implicate în scrierea proiectelor, precum și calitatea proiectelor elaborate.
 • În vederea creșterii impactului publicațiilor și a vizibilității universității, în cadrul proiectului se va viza publicarea în jurnale ISI sau BDI, precum și participarea la conferințe de profil.

Rezultate atinse în anul I de implementare:

 • 8 stagii de cercetare
 • 2 articole publicate la conferințe internaționale indexate ISI și BDI:
  1. Crețu M., Darabant L., Czumbil L., Ceclan A., Stet, D., Micu D. D.,  Demonstration scenarios for renewable energy technologies integration in different pilots sites within the RE-COGNITION project”, International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering, March 25-27 2021, Bucharest, WOS:000676164800164.
  2. Farkas T., Czumbil L., Cretu M., Darabant L., Stet D., Ceclan A., Polycarpou A., Micu D. D.,  Assessment of the Romanian pilot site energy consumption indicators and technical prerequisites in the implementation of the RE-COGNITION Horizon project , Proceedings of the International Conference on Modern Power Systems, MPS, 16-17 June, 2021.
 • 1 articol publicat în jurnal ISI cu factor de impact:
  1. Jurj D. I, Czumbil L., Bargauan B., Ceclan A., Polycarpou A., Micu D. D., “Custom Outlier Detection for Electrical Energy Consumption Data Applied in Case of Demand Response in Block of Buildings”, Sensors, Vol.21, Issue 9, Article Number 2946, WOS:000650782200001, May 2021.
 • 1 bursă de cercetare

Rezultate atinse în anul II de implementare:

 • 2 stagii de cercetare la Universitatea Marmara, Istanbul, Turcia
 • 2 articole trimise la conferințe internaționale indexate ISI și aflate în faza de evaluare:
  1. Czumbil L., Cretu M., Ceclan A., Darabant L., Stet D., Micu D. D.,  Numerical evaluation of the induced voltages in an underground pipeline using the distributed source appoach , International Conference on Electromagnetic Fields, Signals and BioMedical Engineerig, Mai 19-20, 2022, Sibiu, România, în curs de evaluare.

  2. Darabant L., Ceclan A., Crețu M., Czumbil L., Stet, D., Micu D. D.,  Expected benefits and foreseen steps in creating energy communities in Romania”, International Conference on Electromagnetic Fields, Signals and BioMedical Engineerig, Mai 19-20, 2022, Sibiu, România, în curs de evaluare.

 • 1 articol publicat în jurnal ISI cu factor de impact:
  1. Mureșan A., Czumbil L., Polycarpou A., Nouri H., Andolfato R., Micu D. D., “Mitigation of transient ground potential rise in gas insulated substations during very fast transient overvoltage”, Electric Power Systems Research Journal, Vol.207, ID Article Number 107824, DOI 10.1016/j.epsr.2022.107824, Februarie 2022.
 • Invited speaker la Conferința INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE AND SUSTAINABLE ENERGY, 21-23 Martie, Dubai, UAE, cu tema “Energy Efficiency Horizon 2020 Projects. Energy Transition Research Center Perspectives”
 • 2 burse de cercetare